Eğitim

Eğitim Programımızın Ana Hatları

  • Okulumuzda pozitif disiplinden taviz verilmez.
  • Sınıflarımız teknolojik imkânlarla donatılmıştır.
  • Öğrenci takibi ve veli bilgilendirilmesi okulumuz yöneticileri, öğretmenlerimiz ve rehberlik servisi tarafından yapılmaktadır.
  • Akademik başarı yanında sosyal faaliyetlere de önem verilerek öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkı sağlanır.
  • Her gün uygulanan okuma saati uygulaması ile öğrencinin kültürel gelişimine destek sağlanır.
  • Okulumuzda tüm gün eğitim verilir.

Rehberlik Servisi


Rehberlik servisi; öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişmelerini yakından takip eden, bireysel ve toplu görüşmelere ışık tutan, velilerle iletişim halinde ve yardımlaşan bir pozisyonda görev yapar. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine ve özelliklerine son derece önem verilir. Seminer ve konferanslarla eğitimleri desteklenir.

“İnsan küçük kainattır”

Bu felsefeden yola çıkan rehberlik servisimiz danışman öğretmenlerle beraber oryantasyon çalışmalarına okulun ilk günlerinden itibaren başlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini, kişilik özelliklerini, beden, sosyal ve psikolojik gelişimlerini çeşitli envanter ve tanı testleriyle gözlemler. Öğrencilerimizi sosyal ve akademik programlara yönlendirerek doğru mesleği seçmelerine yardımcı olmada ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine destek vermektedirler.


Read more about us

Rehberlik Servisi


“Dershanemiz Okul Modeli” ile hafta içi YGS/LYS dersleri verilmektedir. Cumartesi günleri YGS/LYS sınavları ve problem çözme saatleri uygulanmaktadır. Hafta içi akşam etütleri yapılmaktadır.

Eğitim-Öğretim yılı boyunca YGS/LYS deneme sınavları uygulanmaktadır. “Öğrenci Koçluğu Sistemi” ile deneme sınav sonuçları analiz edilerek öğrenci konu ve kazanım eksikleri anında tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

YGS/LYS öncesi ve yaz döneminde uygulanan yoğun kamp programları ile öğrenci motivasyonları arttırılarak akademik başarı hedeflerine ulaşır. Öğrencilerimiz YGS/LYS öncesi uygulanan prova sınavları ile gerçek sınav öncesi aynı heyecanı yaşarak tecrübe edinir ve heyecanını kontrol altına almayı öğrenir.

Üniversite Hazırlıkta Kullanılan Yayınlar


“Zümreler tarafından incelenen ve belirlenen YGS/LYS konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları, YGS/LYS konu kavrama testleri, deneme sınavları, dijital materyaller.

Programımız

Elif Koleji öğrencileri istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim alırlar. Kurumumuzda öğrenmeyi zevkli hale getiren, öğrenci merkezli modern öğretim yöntemleri benimsenir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için yoğun rehberlik çalışmaları yapılır. Tüm eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler; görsel materyal, teknolojik ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir. Öğrenciler tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu dersliklerde, tüm yeniliklerin takip edildiği uygulamalarla yürütürler.

Kurumsal

Programımız

Elif Koleji Fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençlerin; bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliğini kazanması, teorik konuları farklı yönleriyle tartışabilmesi, bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalarla Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Elif Koleji’nde fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Öğrenciler proje ve seminer çalışmalarını istek ve yeteneklerine göre bireysel olarak ya da grup halinde, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirirler. Öğrenciler tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu elektronik dersliklerde işler, internet aracılığıyla proje ve ödevleri için gereken bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırlar. Ölçme - Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Elif Koleji öğrencilerinin YGS ve LYS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar.

Kurumsal