zirveye giden yol

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul çocuklarına verilen emeğin kalıcı hale gelmesi ancak iyi bir lise eğitimiyle mümkündür.

Lise, çocuklarımızın hayatı yorumladığı anlamlandırdığı dönemdir. Lise, öğrencilerimiz artık gördüklerinden bir sonuç çıkarmaya, kendi kararlarını vermeye başladığı dönemdir. Elif Koleji’nin amacı; öğrencilerin hangi tercihi niçin yapacağı ve bu tercihi nasıl gerçekleştireceği noktasında gençlerimize yol göstermektir. Elif Koleji’nin öğrencilerine sunduğu en önemli ayrıcalıklardan biri de köklü dershanecilik tecrübesiyle, tam donanımla bir YGS-LYS hazırlık sunmasıdır.

Vizyon

Ülkenin ve dünyanın geleceğine katkı sağlayacak liderlerin yetiştirildiği, önder ve marka bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Değişen ve gelişen dünyada geçmişten geleceğe köprü kurarak nitelikli eğitim ortamlarında potansiyeli açığa çıkaran, araştıran, sorgulayan, girişimci, hedefleri olan, mutlu, idealist bireyler yetiştirmek.


Okulumuzun İlkeleri

• Milli ve manevi bilinç • Varlıkların hukukuna saygı • Ahlaki değerlerin içselleştirilmesi • Emanet Bilinci • Güven ve adalet • Sanat ve estetik duyarlılığı • Kalımcı yönetim anlayışı • Etkil İletişim • Analitik ve bilimsel bakış • Yenilik ve öncülük • Planlılık • Şeffaflık ve hesap verebilirlik • Her alanda kalite • Standardizasyon

Neden Elif Koleji

• Güçlü akademik kadro • Güvenlik sistemi • Proje tabanlı eğitim • Konferans salonu • Aktivite alanları • Akıllı Sınıflarda eğitim • Çoklu zeka kuramı • Yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimleri • Spor külüpleri çalışmaları • Değer eğitimleri • Veli takip sistemi (VBS) • Eğitim danışmanlığı sistemi • Veli ziyaretleri • Deneme sınavları

 
Sizleri, Elif Eğitim Kurumlarının renkli, mutlu dünyasına okulumuz ile tanışmaya ve "Birlik" ortamına davet ediyoruz. Katılımınız bize güç ve onur verecek, katkılarınız zoru kolay kılmaya vesile olacaktır.

İyi bir eğitim ve öğretim için,

alanında uzman eğitim kadrosu ve okul binasının eğitim hizmetine uygunluğu gibi kriterlerin yanında;


Milli ve manevi değerlere bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, modern, araştırmacı, hoşgörülü insani ve toplumsal değerlere saygılı, karakterli bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda eğitim gören bütün öğrencilerin, kendine güvenen, ideallerini gerçekleştirmeye istekli, toplum içinde başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyan birey olmalarını sağlamayı,

Eğitim – Öğretim etkinliklerinde, teknolojinin getirdiği tüm imkanların kullanıldığı bir ortamı öğrencilerimizin hizmetine sunmayı, Öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını en kısa sürede gidererek, gerekli rehberlik çalışmalarıyla hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı,

Öğrencilerimize mutlu ve başarılı bireyler olma isteğini kazandırmayı; Bütün bunları gerçekleştirirken de eğitim ve öğretim anlamında Ankara'nın en iyi okulu olarak öğrencilerimizin hayatlarını devam ettirecek bilgi ve becerileri kazandırmayı bununla birlikte girecekleri sınavlarda Türkiye'nin en iyi derecelerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.