ELİF KOLEJİ

EĞİTİM

Eğitim Programımızın Ana Hatları

Eğitim anlayışımızda eğitimin bütün bileşenleri gerekli ilgiyi görmektedir;

KİŞİLİK GELİŞİMİ
Elif Koleji olarak eğitim anlayışımız; her öğrencinin doğuştan gelen özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda çözümler üretebilen bir yaklaşıma sahip olmamızdır. Kendini toplum karşısında ifade edebilen ve özsaygısı olan, aidiyet duygusu geliştiren, dünyadaki konumunun ve sahip olduğu dinamiklerin farkında olan, medeniyetini çağdaşları arasında yorumlayabilen, ülke ve dünya gündeminin farkında olan, tarih şuuruna sahip bireyler yetiştirmektir. Son zamanlarda eğitimin davranışsal boyutu, bilgi aktarımına görece daha değer kazanmaya başladı. Bunun temel sebebi, dünya toplumunda var olan kargaşadır. Eğitimli insan sayımızın artması toplumsal huzurun tesis edilmesi sonucunu maalesef doğurmadı. Dolayısıyla vicdan sahibi, sağduyulu, olaylar karşısında insani tepkiler veren, bencil olmayan, özgüveni ve özsaygısı olannesilleryetiştirmek en temel hedefimizdir.

KÜLTÜR AKTARIMI
Tarihin belli bir parçasında kültürümüzü temsil eden bireyleriz. Bir önceki nesilden emanet olarak aldığımız doğayı ve kültürü geliştirerek gelecek nesillere aktarmak gibi bir misyonu taşıyoruz. Eğitim anlayışımız bu bilinçle şekillenmiştir. Öğrencilerimizde doğayı koruma bilinci oluşturmak için gerekli akademik çalışmalar, davranışsal alışkanlıklar, israfı önleme, bitki ve hayvanlara şefkatle yaklaşabilme, çevresel problemlere çözüm üretme faaliyetleri her sınıf düzeyinde yürütülür. Aynı zamanda geçmişten getirdiğimiz kültürümüzün yaşatılması ve geliştirilmesi için okulumuzda eğitim ortamları oluşturulur. Tarih boyunca yaşantımıza yön vermiş olan değerlerin unutulmaması için çaba gösteririz.

YETENEKLERİN KEŞFİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Her bireyin özgün bir yaratılışa sahip olduğu ilkesi doğrultusunda hareket ederiz. Öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkacağı ortamlar oluştururuz. Bunun yanında yetenek taramaları yaparız. Gerekli yönlendirmeleri yapar, böylece öğrencimizin gelişimine katkı sunarız.

AKADEMİK EĞİTİM
Özel Elif Anadolu Lisesi her sınıf seviyesinde, alanında en etkili öğretmenlerden oluşan kadrosu ile yoğun bir program uygular. Etkili ödevlendirme, tekrar ve ölçme-değerlendirme çalışmasını bir plan dâhilinde tüm seneye yayar. Yaparak-yaşayarak öğrenme modelinin üzerine, 11 ve 12. sınıfları kapsayan iki yıllık üniversite hazırlık programıyla öğrencilerini zirveye taşır. Öğrencilerimizin soru sormasından, sorgulamasından, araştırma yapmasından haz alan bir eğitimci kadrosu ile çalışırız. Ana dili kullanma becerisi eğitim anlayışımızın temelini oluşturur. Uluslararası İngilizce kur programlarına katılarak öğrencimizin yurt dışı eğitim imkânlarından faydalanmasının yolunu açarız.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR HAYATI
Kurum olarak hayatta ve eğitimde estetik ararız. Hayatı sanatsal bir çerçeveden değerlendirme çabası, eğitime bakışımızın bir sonucudur. Öğrenci kulüpleri çalışmalarımızla her öğrencimizin sağlıklı bir yaşam ve zarafeti önceleyen davranış tarzına sahip olmasını hedefleriz.

SONUÇ
Gençlerimizin disiplinli, güvenilir, bilimselliğin ve demokratik değerlerin ilke edinildiği bir eğitim ortamında hayata hazırlandığı, devleti, milleti ve ailesiyle barışık, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” ideali öncülüğünde eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

KULÜPLERİMİZ

AHŞAP TASARIM
KULÜBÜ

kuluplerimiz.png