ELİF KOLEJİ

EĞİTİM

Elif Kolejinde Rehberlik Çalışmaları ve Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Desteği

Rehberlik Çalışmalarımız :

Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini sağlamak eğitim dünyasının temel hedefidir. Topluma yararlı, problem çözme becerisine sahip, yaşama hakkına saygı duyan, dünyayı ve ülkesini sağ duyulu bakışla değerlendirebilen, yorumlayabilen; ayrıca kendi hedeflerini belirlemiş, bir fikri ve duruşu olan, öz farkındalık sahibi, iç huzurunu tesis etmiş bireyler toplumlar için büyük bir kazanımdır. Diğer yandan akademik çalışmalarının takip edilerek eğitim sürecini başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz bu misyonu düzenli seminerler, görüşmeler, anketler ve eğitimler yoluyla başarı ile yürütmektedir. Velilerimiz ile öğretmenlerimiz arasındaki pozitif iletişim kurumumuzun işleyişine olumlu katkı sunmakta ve gençlerimize daha etkili yaklaşmamıza imkân vermektedir.

Öğrenci Koçluğu Desteği :

Yerleştirme sınavlarının zorluk derecelerinin her sene artması, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin çalışmalarının etkililiğinin azalmasına sebep olmaktadır. Çünkü bir önceki sene hazırlanan soru kitapçıklarının daha zoru ile karşılaşacağını tahmin eden bir aday ‘ben başaramayacağım’ korkusu ile sürece başlamaktadır.

Maalesef ki girdiğimiz sınavlarda, bakanlığımıza ait Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün resmî sitesinde yayımlanan örnek sorulara hiç benzemeyen ve çok daha zor sorularla karşılaşmaktayız.

Sadece üniversite okumak için tercih yapma döneminin çok geçmişte kaldığını görüyoruz. Gençlerimiz kariyer planlamasını daha bilinçli yapma ihtiyacı hissediyor. Bu da doğal olarak seçkin üniversitelere ve doğru bölümlere yönelme güdüsünü ortaya çıkarıyor.

Ayrıca günümüz şartlarının bir sonucu olarak bireylerin ilgilerinin ve motivasyonlarının sürekli değişkenlik gösterdiği yaşadığımız bir olgudur. Günümüz ebeveynlerinin çocuklarına dair, kararlarının çabuk değişmesi, istikrar gösterememeleri gibi problemlerin temelinde yine dijital alışkanlıklar yatmaktadır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bu üç sebep, sınavlara hazırlık süreci boyunca, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarına ek olarak hazırlık sürecinin her anını yönetecek bir sistemle yürütülmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu durumun bir sonucu olarak eğitim piyasasında resmi ve gayrı resmi, sertifikalı ve sertifikasız, doğru ve yanlış, çok sayıda eğitim koçu faaliyeti yürüten kişiler ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreç ehil olmayan birine emanet edilemeyecek kadar değerlidir.

Özel Elif Anadolu Lisesinde Eğitim ve Öğrenci Koçluğu faaliyeti uluslararası geçerliliğe sahip ve ACSTH organizasyonunun onayladığı sertifikalar eliyle ve ücretsiz bir şekilde yürütülür. Eğitim ve Öğrenci koçluğu birimimizin faaliyetlerini okulumuza gelerek inceleme şansı bulabilirsiniz.

AHŞAP TASARIM KULÜBÜ

KULÜPLERİMİZ