ELİF KOLEJİ

EĞİTİM

ELİF KOLEJİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Yaşantımıza, olaylar karşısındaki tepkilerimize, duygularımıza yön veren temel unsur, değerlerimizdir.

Bizler, toplumumuzun geçmişten getirdiği değerlerin, çağın kendi ürettiği değerlerin ve yaşarken kazandığımız değerlerin birer bileşkesiyiz. Aynı zamanda bizi salt biyolojik bir varlık olmanın üstüne çıkartan duygu ve değerleridir.

Aile içi eğitim, akran ve toplum eğitimi, okullarımızdaki resmi ve örgün eğitim, kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın ortaya çıkarttığı platform başlıca eğitim kanallarımızı oluşturmaktadır. Değerlerimizin nesillere aktarılması sıraladığımız bu eğitim kanalları yoluyla olacaktır. Aile içi eğitim her ne kadar informal bir yapıya sahip olsa da çok küçük yaşlarda başladığından etkililiğini üst düzeyde tutmak gerekir. Aynı zamanda Bakanlık birimlerince yürütülen örgün eğitim kontrollü ve uzun süreçli olması sebebiyle hem akademik, psikolojik ve sosyal eğitim alanında hem de değerler
eğitimi açısından gayet önemlidir. Dolayısıyla değerler eğitimini bu iki kanalın geneline yaymak gerekmektedir.

Özel Elif Anadolu Lisesi atalarımızdan emanet aldığımız medeniyeti ve bu medeniyetin değerlerini, Cumhuriyetimizin anayasasını ve temel ilkelerini, çağın gerektirdiği normları paydaşlarına ulaştırmayı bir eğitim politikası olarak kabul etmektedir.

Özel Elif Anadolu Lisesi öğretmen ve personel seçiminde, disiplin anlayışında, okul etkinliklerinde; milli, manevi, insani, çağdaş değerleri birer norm olarak kabul eder.

Özel Elif Anadolu Lisesi okul iklimini oluştururken paydaşlarının saygınlığını, her birinin özgünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri, duygu, inanç ve düşüncelerin baskısız ifade edilmesi gerektiğini, milli ve manevi değerlerin yaşanması ve geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının sorumluluğunu dikkate almıştır.
 

AHŞAP TASARIM KULÜBÜ

KULÜPLERİMİZ